Toiminta-ajatus, arvot ja yhdenvertaisuus

Päiväkoti Nuppulan toiminta-ajatuksena on tarjota alle esikouluikäisille lapsille kodinomaisessa päiväkodissa turvallista, monipuolista ja pedagogisesti suunniteltua ikätasoista toimintaa, joka perustuu lapselle ominaisiin tapoihin toimia. Arjen säännöllinen struktuuri luo lapselle ennakoituvuutta sekä turvallisuuden tunteen. Kasvatus, opetus ja hoito painottuvat eri tavoin eri ikäisillä lapsilla. Oppiminen tapahtuu leikkien ja monipuolisesti toimien erilaisissa oppimisympäristöissä.  Rohkaisemme kaveruussuhteiden luomiseen ja ylläåitävään vuorovaikutukseen ja leikkiin. Kodin ja päiväkodin yhteistyön lähtökohtana on yhteinen vastuu lapsesta. Vanhempia osallistetaan Nuppulan toiminnan suunnitteluun.

Päiväkoti Nuppulan arvomaailma perustuu rohkaisevaan, myönteiseen ja osallistavaan toimintatapaan, joka luo puitteet avoimeen, arvostavaan sekä tasa-arvoiseen suhtautumiseen kaikkia kohtaan.. Kiireettömyys, ja omaan tahtiin oppiminen ovat avainsanoja oppimaan oppijalle.

Päiväkoti Nuppulassa yhdenvertaisuus perustuu tasa-arvoisuuteen, jossa kaikki ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita lähtökohdistaan riippumatta. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi arjessa. Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa meillä sitä, että kaikilla on mahdollisuus leikkiä kaikkia leikkejä sekä lapsen oikeutena yksilöllisiin mielenkiinnon kohteisiin.